O fóliích

Autofolie SUNTEK:
profesionální kvalita a technologie USA

Námi použžívané autofólie jsou výráběny firmou Suntek v Martinsville ve státě Virginia. Firma Suntek vyrábí nejen autofólie na autoskla, ale součástí produkce jsou také solární, ochranné, bezpečnostní, sanitární a tepelně izolační fólie pro použžití v architektuře. Autofólie Suntek nové generace vynikají předevšším svojí kvalitou a typickým černým odstínem.

Autofólie Suntek mají zesílenou abrazivní vrstvu, –tj. odolnost proti pošškrábání a poskytují vynikající výhled z vozidla i při nejtmavšším odstínu autofólie. Vynikající kvalita materiálu SUNTEK dovoluje výrobci poskytovat 7 – – 10 letou záruku na barvystálost výrobku a u fólií pro využžití.

Z hlediska aplikace autofólií na autoskla dle zkuššeností naššich techniků je Suntek materiálem, který se velmi dobře tvaruje, snadno přilne i k černému orámování skel (masking) a hlavně snese bez pošškození vysokou teplotu při zbavování autofólie paměti (tepelné tvarování na autoskle).

Po instalaci filmu SunTek obdržíte následující dokumenty:

1. PRŮKAZ OSVĚDČENÍ O INSTALACI (v českém a německém jazyce) s modelem a SPZ Vaššeho automobilu na které byl film SunTek aplikován, včetně použžitého materiálu a odstínů zatmavení. Toto osvědčení nahrazuje zápis do TP vozidla, má mezinárodní platnost v EU a byl schválen ministerstvem
dopravy a spojů ČR předpisem EHK č. 43, resp. směrnici 92/22/EHS.

2. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI typu konstrukční části vozidla ATEST č.2646 týkající se námi použžívaného materiálu SunTek viz. atest

3. Kažždé autosklo Vaššeho vozidla s nainstalovaným filmem musíme opatřit správně nalepenými HOMOLOGAČNÍMI ŠŠTÍTKY, které jsou nedílnou součástí shora uvedených dokumentů. Toto vššechno je nutné jako doklad legálnosti instalace filmu SunTek při případných technických a silničních kontrolách, nebo při výjezdu do zahraničí. Tyto dokumenty musí být v tuzemsku i v zahraničí respektovány a není proti tomuto způsobu aplikace filmu SunTek na autoskla automobilů odvolání.

4. UPOZORNĚNÍ – po instalaci filmu se nesmí minimálně 3 DNY SPOUŠŠTĚT OKNA z důvodu vyschnutí aplikační kapaliny a vytvrzení lepidla filmu na okraji skel. Toto je podmínkou úsp칚ného dokončení aplikace. Při instalaci obdržžíte ke kažždému vozidlu výraznou VAROVNOU VIZITKU, kterou je nutné umístit na viditelné místo !!

ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ MONTÁŽE:
 • Čelní skla nesmí být upravována ani čirým filmem.
 • Na bočních sklech sloužžících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menšší nežž 70%.
 • Dodržžení podmínek pro jednotlivé filmy a vššech podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.
 • Držžitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě (instalaci filmu) označit šštítkem s označením výrobce, způsobu úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na kažždém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 2646) v provedení dle přílohy č.15 vyhlᚹky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby šštítek nepřekrýval ostatní značení. ŠŠtítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužžící k výhledu z místa řidiče (propustnost menšší nežž 30%) doplnit o značení „“V“ „dle předpisu EHK č. R 43.
 • Držžitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) s SPZ vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení místa provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
 • Držžitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.
JAK OŠETŘOVAT AUTOSKLA PO INSTALACI FILMU SUNTEK:

Autoskla s aplikovaným filmem nevyžžadují žádnou speciální údržžbu, nutno vššak dodržžet několik naššich rad a pokynů.

 • Autoskla s aplikovaným filmem myjte z vnitřní strany nejdříve po uplynutí 2 týdnů.
 • Použžívejte měkký, čistý hadr, měkký papír typu ubrousku nebo syntetický materiál.
 • Možžno taktéž použžít měkkou látku, nebo gumovou stěrku.
 • Použžívejte obyčejný saponát (jar) nebo značkové čističe skel spray (Sonax, apod.)
 • Film je chráněný speciální vrstvou odolnou proti poškrabání, chová se jako sklo bez aplikovaného filmu. POZOR i sklo můžete pošškodit tvrdým, ostrým předmětem …
 • SunTek film je respektován pojišťšovnou.

Otevírací doba:

Po-Pá: 8:00 – 17:00

So: Po dohodě

Adresa:

Žižkova 102, Jihlava, 586 01

Pobočky:

H. Brod – Dvořka’s Auto Detailing Garage

Pelhřimov – MASTRA-STRAKA s.r.o.

Humpolec – AUTO RACEK a.s.

Kontakt:

+420 777 004 496

drak@cumim.cz

IČ: 72526742
DIČ: CZ7609274354

Aleš Hebelka
Odpovědná osoba

© 2023 Autofólie cumim.cz | JelenStudio.cz webdesign